Meny Stäng

Kontakt

Kontakta oss

070 1753632 – Suzanne Jansson (ordförande)
07055 32423 Yvonne Bergqvist (sekreterare)
070 814 84 14 – Eva-Lena Berglund (kassör)
Mailadress yvonne@blasinge.se

Norra Möckleby hembygdsförenings styrelse 2023
Ordförande Suzanne Jansson
Sekreterare Yvonne Bergqvist
Kassör Eva-Lena Berglund
Sven-Erik Johansson
Agneta Weber
Ingegerd Johansson
Kennert Sandgren Björn Olivermark
Sven-Bertil Pettersson John Johansson
Benny Sigurdsson

Ansvarsområde
Lokaluthyrning: Birgitta Lindeborg
Tomtansvar: Håkan Olsson, Sven-Erik Johansson,
Kennert Sandgren
Flaggansvarig: Inger Björkman
Sven-Erik Johansson
Värdar på Brasaftnar: Birgitta Lindeborg, Rut Johansson
Elisabeth Sandgren
Tidningsreferenter: Björn Olivermark
Suzanne Jansson
Hemsidan, Instagram och FB: Yvonne Bergqvist
Sven-Erik Johansson

Byombud
Dörby -Bostorp: Matilda Lindeborg
Solveig Svensson
Bläsinge – Hagby: Jeanette Björkman
Birgitta Gustafsson
Långrälla – Gunnarstorp -Västra Malmen: Jan Olsson
Kyrkbyarna: John Johansson
Ingegerd Johansson
Bettorp -Strandtorp: Kennert Sandgren
Bröttorp: Lennart Andersson
Margareta Sjöberg